Mieszadła wolnoobrotowe (zakres obrotów od 0 do ~200 RPM z opcją płynnej regulacji ilości obrotów) znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność wprawienia w ruch cieczy (medium) celem:

Konstrukcja mieszadeł umożliwia ich montaż w pionie (mieszadła pionowe) jak również pod kątem +/-90 st. od osi pionowej (mieszadła poziome).
Z uwagi na indywidualną specyfikę pracy urządzeń każde z naszych mieszadeł dobierane jest na potrzeby konkretnej inwestycji w oparciu między innymi o informacje takie jak:

W zależności od charakterystyki medium mieszadła produkujemy w następujących wersjach materiałowych dla części mokrej (mającej kontakt z medium oraz jego oparami):

Zespoły napędowe mieszadeł standardowo dostarczamy w kolorze RAL4008 (SIGNALVIOLET) jednak możliwa jest zmiana koloru zgodnie z wymogami Inwestora.
Możliwa jest również dostawa urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX – do montażu w strefach zagrożonych wybuchem EX.