Mieszadła szybkoobrotowe (obroty powyżej 500 RPM) znajdują zastosowanie w zbiornikach o mniejszych objętościach – do ~5,0 m^3. Ich głównym zadaniem technologicznym jest:

Konstrukcja mieszadeł umożliwia ich montaż w pionowym położeniu wirnika.
Z uwagi na indywidualną specyfikę pracy urządzeń każde z naszych mieszadeł dobierane jest na potrzeby konkretnej inwestycji w oparciu między innymi o informacje takie jak:

W zależności od charakterystyki medium mieszadła produkujemy w następujących wersjach materiałowych dla części mokrej (mającej kontakt z medium oraz jego oparami):

Zespoły napędowe mieszadeł standardowo dostarczamy w kolorze RAL4008 (SIGNALVIOLET) jednak możliwa jest zmiana koloru zgodnie z wymogami Inwestora.
Możliwa jest również dostawa urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX – do montażu w strefach zagrożonych wybuchem EX.