Deltavision Sp. z o. o.

 

ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze

mob: 508 360 992

zapytanie@deltavision.pl

REGON: 241906372

NIP: 6482750339

KRS: 0000385626

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 60 000 zł